03 - MTDNA MUTATIONS ASSOCIATED WITH MYOCARDIAL INFARCTION

Vasily V. Sinyov

Anastasia I. Ryzhkova

Marina D. Sazonova

Zukhra B. Khasanova

Natalya A. Doroschuk

Nadezhda N. Nikitina

Igor A. Sobenin

Alexander N. Orekhov

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com