Quaternary blends with double cascading charge transport pathways reaching 17.40 % efficiency in single-layered organic photovoltaics

Ming Zhang

Chaoqun Qiu

Wei Feng

Guanqing Zhou

Tianyu Hao

Zheng Tang

Yongming Zhang

Thomas Paul Russell

Bryon Larson

Zaifei Ma

Haiming Zhu

Lei Zhu

Feng Liu

Qin Hu

0 views
0 downloads