Dynamic kinetic asymmetric transformation (DYKAT) by combination of amine and transition metal cascade catalysis

Luca Deiana

Pawel Dziedzic

Gui-ling Zhao

Farman Ullah

Shuangzheng Lin

Junliang Sun

Armando Cordova

0 views
0 downloads