New methodology for preparing cyclic and globule-coil (tadpole) polymers

Gabriel Njikang

Jiwen Hu

Ronghua Zheng

Jian Wang

Liangzhi Hong

Scott Curda

Guojun Liu

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com