Nanoscale morphology control and electrical properties of oligoanilines: A new horizon in conducting polymers

Yue Wang

Henry Tran

Lei Liao

Xiangfeng Duan

Richard Kaner

0 views
0 downloads