Synthesis and biological evaluation of 1,2,4-triazole derivatives as selective glycine transporter 1 (GlyT1) inhibitors

Takashi Sugane

Takahiko Tobe

Wataru Hamaguchi

Itsuro Shimada

Kyoichi Maeno

Junji Miyata

Takeshi Suzuki

Tetsuya Kimizuka

Atsuyuki Kohara

Takuma Morita

Hitoshi Doihara

Kyoko Saita

Masaki Aota

Masako Furutani

Yoshiaki Shimada

Noritaka Hamada

Katsuya Harada

Junko Yarimizu

Shuichi Sakamoto

Shin-ichi Tsukamoto

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com