Novel and potent calcium sensing receptor antagonists: Discovery of TAK-075 as an orally active bone anabolic agent

Masato Yoshida

Akira Mori

Shinji Morimoto

Etsuo Kotani

Masahiro Oka

Midori Ono

Mikio Shirasaki

Norio Tada

Hisashi Fujita

Masashi Yamaguchi

Yukihiro Ikeda

Tomohiro Kawamoto

Mika Goto

Hiroyuki Kimura

Kohei Notoya

Haruhiko Makino

Atsuhiro Inaba

Junko Ban

Atsuo Baba

Tsuneo Yasuma

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com