Novel vinylpiperidine derivatives as sodium channel blockers

Kazumi Kikuchi

Shugo Honda

Makoto Oku

Takahiro Kuramochi

Akio Kamikawa

Norio Asai

Yuji Koga

Jiro Fujiyasu

Koji Kato

Yohei Koganemaru

Wataru Hamaguchi

Isao Kinoyama

Seijiro Akamatsu

Yoshinori Iwai

Kazuo Tokuzaki

Masayuki Yokota

Yukinori Nagakura

Hiroaki Suzaka

Yasufumi Ohkura

Shuichi Sakamoto

Minoru Okada

Toshihiro Watanabe

Hiroshi Tomiyama

Mitsuaki Ohta

Shinichi Tsukamoto

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com