Discovery of novel (−)-Cercosporamide derivatives as selective PPARγ modulators

Akihiro Furukawa

Tsuyoshi Arita

Takehiro Fukuzaki

Makoto Mori

Takeshi Honda

Susumu Satoh

Kenji Wakabayashi

Shinko Hayashi

Yumi Matsui

Kazushi Araki

Masanori Kuroha

Jun Tanaka

Satoko Wakimoto

Jun Ohsumi

Kouichi Nakamura

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com