Photoinduced energy and electron transfer in porphyrin-perylene dyad bridged with a triazine group

Jianfeng Guo

Xueqin Zhou

Dongzhi Liu

Wei Li

0 views
0 downloads