Complex nanopattern formation through block copolymer self-assembly

Jillian Buriak

Xiaojiang Zhang

Nathanael Wu

Jeffrey Murphy

Kenneth Harris

Jinan Chai

0 views
0 downloads