Electron tunneling pathways and role of adenine in repair of cyclobutane pyrimidine dimer by DNA photolyase

Zheyun Liu

Xunmin Guo

Chuang Tan

Jiang Li

Ya-ting Kao

Lijuan Wang

Aziz Sancar

Dongping Zhong

0 views
0 downloads