Umpolung reactivity in stereoselective synthesis of 2-deoxy glycosides

Danyang Zhu

Kedar Baryal

Xiaohua Li

Jianglong Zhu

0 views
0 downloads