Discovery of AM-8553: Structure-based design of novel piperidinone inhibitors of the MDM2-p53 interaction

Yosup Rew

Daqing Sun

Felix Gonzalez Lopez De Turiso

Michael Bartberger

Hilary Beck

Jude Canon

Ada Chen

David Chow

Jeffrey Deignan

Brian Fox

Darin Gustin

Xin Huang

Min Jiang

Xianyun Jiao

Lixia Jin

Frank Kayser

David Kopecky

Yihong Li

Mei-chu Lo

Alexander Long

Klaus Michelsen

Jonathan Oliner

Tao Osgood

Mark Ragains

Anne Saiki

Steve Schneider

Maria Toteva

Peter Yakowec

Xuelei Yan

Qiuping Ye

Dongyin Yu

Xiaoning Zhao

Jing Zhou

Julio Medina

Steven Olson

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com