Discovery and in vivo evaluation of novel dual PI3Kβ/δ inhibitors

Felix Gonzalez-lopez De Turiso

Youngsook Shin

Matthew Brown

Mario Cardozo

Yi Chen

David Fong

Xiaolin Hao

Xiao He

Kirk Henne

Yi-ling Hu

Michael Johnson

Todd Kohn

Julia Lohman

Helen Mcbride

Lawrence Mcgee

Julio Medina

Daniela Metz

Kent Miner

Deanna Mohn

Vatee Pattaropong

Jennifer Seganish

Jillian Simard

Sharon Wannberg

Douglas Whittington

Gang Yu

Timoty Cushing

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com