Rheological property of heavy crude oil-water emulsions stabilized by comp-type polymer surfactants

Minglei Wang

Jun Xu

Jie Sun

Yuanjie Shu

Chao Zhou

Jianzheng Yang

Li Li

Xuhong Guo

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com