Preparation of certified reference materials for determination of radioactivity in foods and soils

Yoshitaka Minai

Hiroshi Iwamoto

Kazuhiko Katsumi

Yoshiyuki Takagi

Tsutomu Miura

Chushiro Yonezawa

Masami Shibukawa

Kazutoshi Kakita

Isao Kojima

Shoji Hirai

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com