Synthesis and characterization of Ta2(μ-OMe)2(=NSiMe3)2[N(SiMe3)2]2Me2

Shu-jian Chen

Seth Hunter

Zi-ling (ben) Xue

0 views
0 downloads