RAFT miniemulsion polymerization using amphiphilic double-brush copolymers as giant reactive surfactants

Yukun Li

Leela Christian-tabak

Vivien Li Fong Fuan

Jiong Zou

Chong Cheng

0 views
0 downloads