On synthesis of CdSe quantum dots in live cells: Synthesis, mechanism, and beyond

Ran Cui

Yong Li

Hui-hui Liu

Bei-bei Chen

Peng Zhang

Zhi-xiong Xie

Zhi-ling Zhang

Bin Hu

Zhi-quan Tian

Dai-wen Pang

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com