PEGylation and zwitterionization: Pros and cons in the renal clearance and tumor targeting of near-IR-emitting gold nanoparticles

Jinbin Liu

Mengxiao Yu

Xuhui Ning

Chen Zhou

Shengyang Yang

Jie Zheng

0 views
0 downloads