Curing behavior and structural characterization of functionalized polysiloxanes blended with diglycidyl ether of bisphenol-A

Wenjun Gan

Weizhen Li

Qianqi Zhang

Xiaodan Gu

Chenhui Zhu

Cheng Wang

0 views
0 downloads