Cu(II)-mediated transformation of penicillin and cephalosporin antibiotics revisited: Hydrolysis vs. oxidation

Ching-Hua Huang

Jiabin Chen

Peizhe Sun

Xuefei Zhou

Yalei Zhang

0 views
0 downloads