Decorating DNA with boronic acids through tetrazine-trans-cyclooctene cycloaddition

Ke Wang

Danzhu Wang

Kaili Ji

Weixuan Chen

Yueqin Zheng

Chaofeng Dai

Binghe Wang

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com