Discovery and optimization of amide fungicides

Takayuki Shioda

Takashi Komori

Daisuke Oohira

Syo Arimoto

Yuya Yoshimoto

Masanao Takaishi

Yuichi Matsuzaki

Makoto Kurahashi

Mayumi Usui

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com