Wet-spinning of graphene fibers from giant graphene oxide sheets by adopting a series of amine alcohol solution as coagulation solution

Chunyan Zhao

Wenjin Zeng

Songzhao Tong

Shenbin Mo

Jian Wang

Tianju Fan

Wei Tang

Chunqiu Yuan

Yidong Liu

Yong Min

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com