WII4HF: A conceptual model for computing water impact index for hydraulic fracturing

Ramanaitharan Kandiah

Krishna Kumar V. Nedunuri

Xiaofang Wei

Ning Zhang

Michael Smith

0 views
0 downloads