Exploring the sequence space from expanded genetic alphabets

Liqin Zhang

Zunyi Yang

Kevin Bradley

Shuichi Hoshika

Myong-jung Kim

Hyo-Joong Kim

Christopher Mclendon

Chen Liu

Weihong Tan

Steven Benner

0 views
0 downloads