Fabrication of superhydrophobic wood surfaces with micro-/nano-composite particles

Xianglin Zhai

Zhengxin Gao

Chengyu Wang

Xianglin Zhai

Zhengxin Gao

Chengyu Wang

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com