Chiral N,N'–dioxide-scandium(III)-catalyzed asymmetric dearomatization of 2-naphthols through an amination reaction

Xiangjin Lian

Xiaoming Feng

0 views
0 downloads