Fate of ferrihydrite-bound organic carbon during microbial reduction

Dinesh Adhikari

Qian Zhao

Kamol Das

Jacqueline Mejia

Rixiang Huang

Xilong Wang

Simon Poulson

Yuanzhi Tang

Yu Yang

Dinesh Adhikari

Qian Zhao

Kamol Das

Jacqueline Mejia

Rixiang Huang

Xilong Wang

Simon Poulson

Yuanzhi Tang

Yu Yang

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com