Roles of Tyr played in a silk fibroin based peptide (GAGAGAGY) amphiphiles

Zhengzhong Shao

Fangyi Zhao

Hu Guo

0 views
0 downloads