Biomimetic biomineralization-inspired hybrid electrospun-silk-nanofiber@metal-organic-framework membranes for universal water purification

Li Zhishang

Guanshan Zhou

Qi Zhang

Huang Dai

Yingchun Fu

Yanbin Li

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com