Hydrogenation of biomass based furans to fine chemicals through homogeneous Ir catalysis

Zhanwei Xu

Zongchao Zhang

0 views
0 downloads