Impact of Pluronic® F68 on hollow fiber filter-based perfusion culture performance

Rubin Jiang

Yuetian Chen

Fengqiang Wang

Sen Xu

Hao Chen

0 views
0 downloads