Deoxygenation of fatty acids to alkanes in water with Ni catalyst

Heng Zhong

Cailing Jiang

Jie Wang

Binbin Jin

Guodong Yao

Zhibao Huo

Fangming Jin

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com