Incorporating ligand conformation stability and explicit water molecules in machine-learning scoring functions

Jianing Lu

Xuben Hou

Cheng Wang

Yingkai Zhang

0 views
0 downloads