Amination as a novel metabolic pathway of myricetin in mice

Shuwei Zhang

Ronghui Wang

Yantao Zhao

Fakir Tareq

Shengmin Sang

0 views
0 downloads