Thermodynamic relationships between composition and defect concentration in NMC cathodes resolved using novel high-precision powder diffraction methods

Peter Khalifah

Liang Yin

Zhuo Li

Gerard Mattei

Jianming Zheng

Wengao Zhao

Fredrick Omenya

Chengcheng Fang

Wangda Li

Jianyu Li

Qiang Xie

Evan Erickson

Ji-Guang Zhang

M Whittingham

Shirley Meng

Arumugam Manthiram

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com