Specific, in vivo two-photon fluorescence imaging of malondialdehyde in mice brains using an easily-prepared nanolight

Di Su

Ping Li

Xin Wang

Wei Zhang

Yandi Zhang

Chuanchen Wu

Wen Zhang

Yan Li

Wenjun Tai

Bo Tang

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com