Walking Speed Estimation From a Wearable Insole Pressure System Using a Bayesian Regularized Back Propagation Neural Network

Wei Wang

Kaiming Yang

Yu Zhu

Yuyang Qian

Chenhui Wan

Min Li

0 views
0 downloads