Organic Piezoresistive Robotic Skin Sensor Fabrication, Integration and Characterization

Olalekan Olowo

Roushi Zhong

Brian Goulet

Zhong Yang

Dan O. Popa

0 views
0 downloads