Acoustic Magnifying Lens Based on Compact Non-Dispersive Spiral Metamaterial Array

Li Xiang

Xinjing Huang

Jian Li

0 views
0 downloads