Photomechanical Coupling in Photoactive Nematic Elastomers

Ruobing Bai

0 views
0 downloads