Damage Assessment Method of Battery Pack of Electric Vehicle in Undercarriage Collision

Powen Chen

Yong Xia

Xinqi Wei

Yunlong Qu

Qing Zhou

0 views
0 downloads