Experimental Study on Heat Transfer Characteristics of Water Injection on Molten Pool With Low Mass Fraction of Zirconium

Zongyang LI

Huajian Chang

Lian Chen

Botao Hao

Fangfang Fang

Kun Han

0 views
0 downloads