Chemoenzymatic synthesis of 9NHAc-GD2 antigen for anticancer vaccine development

Xuefei Huang

Xuanjun Wu

Jinfeng Ye

Andrew DeLaitsch

Zahra Rashidi J

Shuyao Lang

Tayeb Kakeshpour

Yuetao Zhao

Sherif Ramadan

Paulo Vilar Saavedra

Vilma Yuzbasiyan-Gurkan

Herbert Kavunja

Hongzhi Cao

Jeff Gildersleeve

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com