Hyper pyrethroid-resistant dengue vectors in Indochina Peninsula: threats of concomitant knockdown resistance mutations

Shinji Kasai

Kentaro Itokawa

Nozomi Uemura

Aki Takaoka

Yoshihide Maekawa

Daisuke Kobayashi

Nozomi Imanishi-Kobayashi

Yukiko Higa

Kyoko Sawabe

Takashi Tomita

Osamu Komagata

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com