Biomimetic heterodimerization of tetrapeptides to generate liquid crystalline hydrogel in a two-component system

Bihan Wu

Shuang Zhao

Xuejiao Yang

Laicheng Zhou

Yang Ma

Hongyue Zhang

Wenbin Li

Huaimin Wang

0 views
0 downloads

Powered byMorressier logo black

Discover more research and events on morressier.com